Nếu hayhd không có bộ phim bạn tìm xem bạn gửi yêu cầu phim mình sẽ uploads. bạn hãy giúp mình chia sẽ link phim cho bạn bè cùng xem với nhá cám ơn bạn.
Đại Binh Tiểu Tướng Đại Binh Tiểu Tướng Little Big Soldier 2010
Tây Tạng Tiểu Tử Tây Tạng Tiểu Tử A Kid From Tibet 1992
Vua Kung Fu Vua Kung Fu The Forbidden Kingdom 2008
Huy Hiệu Rồng Huy Hiệu Rồng The Medallion 2003
Bộ Vest Tuxedo Bộ Vest Tuxedo The Tuxedo 2002
Điệp Viên Bất Đắc Dĩ Điệp Viên Bất Đắc Dĩ The Accidental Spy 2001
Song Long Hội Song Long Hội Twin Dragons 1999
Giờ Cao Điểm 1 Giờ Cao Điểm 1 Rush Hour 1 1998
Chàng trai Tốt Bụng Chàng trai Tốt Bụng Mr. Nice Guy 1997
Câu Chuyện Cảnh Sát 4 Câu Chuyện Cảnh Sát 4 Police Story 4 1996
Đại Náo Phố Bronx Đại Náo Phố Bronx Rumble in the Bronx 1995
Điệp Viên Thành Phố Điệp Viên Thành Phố City Hunter 1992
Tiểu Sư Phụ Tiểu Sư Phụ The Young Master 1990
Kế Hoạch A 2 Kế Hoạch A 2 Project A 2 1987
Đi Tìm Bảo Kiếm Đi Tìm Bảo Kiếm Armour Of God 1987
Kẻ Thắng Người Thua Kẻ Thắng Người Thua Winners & Sinners 1983
Long Công Tử Long Công Tử Dragon Lord 1982
Tuý Quyền 1 Tuý Quyền 1 Drunken Master 1 1978
Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng Shaolin Wooden Men 1976
Cách Mạng Tân Hợi 1911 Cách Mạng Tân Hợi 1911 The 1911 Revolution 2011
Hoa Đô Đại Chiến Hoa Đô Đại Chiến The Twins Effect II 2004
Biệt Đội Đánh Thuê 3 Biệt Đội Đánh Thuê 3 The Expendables 3 2014
123...Next
Có tất cả 65 phim.