Nếu hayhd không có bộ phim bạn tìm xem bạn gửi yêu cầu phim mình sẽ uploads. bạn hãy giúp mình chia sẽ link phim cho bạn bè cùng xem với nhá cám ơn bạn.
Trường Học Uy Long 3 Trường Học Uy Long 3 Fight Back to School 3 1993
Tuyệt Đỉnh Kung Fu Tuyệt Đỉnh Kung Fu Kung Fu Hustle 2004
Chuyện Hỷ Trong Nhà 2 Chuyện Hỷ Trong Nhà 2 Alls Well Ends Well 2 1997
Thần Ăn Thần Ăn The Good Of Cookery 1996
Chuyên gia bắt ma Chuyên gia bắt ma Out Of The Dark 1995
Xẩm Xứ Quan Xẩm Xứ Quan Justice My Foot 1992
Tình Thánh Tình Thánh The Magnificent Scoundrels 1991
Sư Huynh Trúng Tà Sư Huynh Trúng Tà Look Out Officer 1990
Tình Anh Thợ Cạo  Tình Anh Thợ Cạo Faithfully Yours 1991
Tuyệt Đỉnh Kungfu  Tuyệt Đỉnh Kungfu Kung Fu Hustle 2005
Thần Ăn Full Trọn Bộ Thuyết Minh Thần Ăn Full Trọn Bộ Thuyết Minh The Good Of Cookery(1996) 1996
Đội Bóng Thiếu Lâm Đội Bóng Thiếu Lâm Shaolin Soccer 2001
Vua Hài Kịch Vua Hài Kịch King of Comedy 1999

Có tất cả 14 phim.