Nếu hayhd không có bộ phim bạn tìm xem bạn gửi yêu cầu phim mình sẽ uploads. bạn hãy giúp mình chia sẽ link phim cho bạn bè cùng xem với nhá cám ơn bạn.
Học Viện Cảnh Sát 7 Học Viện Cảnh Sát 7 Police Academy 7: Mission to Moscow 1994
Học Viện Cảnh Sát 6 Học Viện Cảnh Sát 6 Police Academy 6: City Under Siege 1989
Học Viện Cảnh Sát 5 Học Viện Cảnh Sát 5 Police Academy 5: Assignment: Miami Beach 1988
Học Viện Cảnh Sát 4 Học Viện Cảnh Sát 4 Police Academy 4: Citizens on Patrol 1987
Học Viện Cảnh Sát 3 Học Viện Cảnh Sát 3 Police Academy 3: Back in Training 1986
Học Viện Cảnh Sát 2 Học Viện Cảnh Sát 2 Police Academy 2: Their First Assignment 1985
Học Viện Cảnh Sát Học Viện Cảnh Sát Police Academy 1984
Học Viện Cảnh Sát 6 (1989) Học Viện Cảnh Sát 6 (1989) Police Academy 6: City Under Siege 1989
Học Viện Cảnh Sát 7 Full Hd Học Viện Cảnh Sát 7 Full Hd Police Academy 7: Mission To Moscow (1994) 1994

Có tất cả 9 phim.
Tắt Quảng Cáo [X]