Nếu hayhd không có bộ phim bạn tìm xem bạn gửi yêu cầu phim mình sẽ uploads lên cho bạn xem. cám ơn bạn đã ửng hộ hayhd
Lưỡi Cưa 7 Lưỡi Cưa 7 Saw 3d: The Final Chapter 2010
Lưỡi Cưa Lưỡi Cưa Saw 2004
Lưỡi Cưa 2 Lưỡi Cưa 2 Saw II 2005
Lưỡi Cưa 3 Lưỡi Cưa 3 Saw III 2006
Lưỡi Cưa 4 Lưỡi Cưa 4 Saw IV 2007
Lưỡi Cưa 5 Lưỡi Cưa 5 Saw V 2008
Lưỡi Cưa 6 Lưỡi Cưa 6 Saw VI 2009
Sát thủ Lưỡi Cưa Sát thủ Lưỡi Cưa Texas Chainsaw 2013

Có tất cả 8 phim.
phim.hayhd.net