Nếu hayhd không có bộ phim bạn tìm xem bạn gửi yêu cầu phim mình sẽ uploads. bạn hãy giúp mình chia sẽ link phim cho bạn bè cùng xem với nhá cám ơn bạn.
Tháo Xích Tháo Xích Unleashed 2005
Vũ Khí Tối Thượng Vũ Khí Tối Thượng Lethal Weapon 1998
Thử Đảm Uy Long Thử Đảm Uy Long High Risk 1995
Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu Tử Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu Tử Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin 1984
Thiếu Lâm Tự 2 Thiếu Lâm Tiểu Tử Bản Đẹp Thiếu Lâm Tự 2 Thiếu Lâm Tiểu Tử Bản Đẹp Shaolin Temple 2 Kids from Shaolin 1984
Vua Kungfu  Vua Kungfu The Forbidden Kingdom 2008
Nụ Hôn Của Rồng Nụ Hôn Của Rồng Kiss Of The Dragon 2001
Romeo Phải Chết Romeo Phải Chết Romeo Must Die 2000
Vua Mạo Hiểm Vua Mạo Hiểm Adventure King 1996
Lá Thư Gửi Phụ Thân Lá Thư Gửi Phụ Thân My Father Is A Hero 1995
Hắc Hiệp Hắc Hiệp Black Mask 1996
Long Hành Tứ Hải Long Hành Tứ Hải The Master 1992
Kẻ Đối Nghịch Kẻ Đối Nghịch The One 2001
Phương Thế Ngọc Phương Thế Ngọc Fong Sai Yuk 1993

Có tất cả 22 phim.