Nếu hayhd không có bộ phim bạn tìm xem bạn gửi yêu cầu phim mình sẽ uploads. bạn hãy giúp mình chia sẽ link phim cho bạn bè cùng xem với nhá cám ơn bạn.
Điều khoản chung

Giới Thiệu
Điều Khoản Và Điều Kiện

Giới Thiệu
Để đảm bảo rằng tất cả chúng ta tận hưởng những tiện ích của hayhd.net, chúng tôi đặt ra đây những nguyên tắc chung của chúng tôi. Trong các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng, cũng như Chính Sách Bảo Mật và Cookie này, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các chính sách và quy định của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ. Sau đây là chỉ một cách tiếp cận chung.

Điều Khoản và Điều Kiện
1. Chấp nhận những Điều kiện dưới đây :
Việc truy cập vào trang hayhd.net đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý những điều khoản này, bạn sẽ không được phép truy cập vào trang. Những thông tin pháp lý được áp dụng cho tất cả các trang hayhd.net trừ phi có thông báo rõ ràng trên những trang web khác.
2. Những người dưới độ tuổi quy định không được phép truy cập hayhd.net.
3. Bạn phải chịu mọi rủi ro(Nếu có) :
Khi vào trang hayhd.net, bạn chấp nhận và đồng ý chịu mọi rủi ro trong việc truy cập và không bên nào chịu trách nhiệm về việc dẫn tới những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay những khó khăn gián tiếp, những thất thoát, tổn thất, những chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua hoặc do việc truy cập trang hoặc khi bạn tải về máy những tập tin, dữ liệu, hình ảnh, đoạn video hay audio từ trang hayhd.net, bao gồm và không chỉ dừng lại ở những tổn hại gặp phải do virus, lỗ hổng, hành động phá hoại của con người hoặc sự không hoạt động của hệ thống, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác, sự chậm trễ của đường truyền hoặc mạng.
4. Không cam kết về nội dung, thông tin và các tài liệu sử dụng trên hayhd.net :